Zilhicce Günleri Evradı ve Duaları 2


Share

zilhicce-ayi

ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜ EVRAD VE DUALARI

1. Gün Tesbihi

Subbuhun kuddüsün rabbuna ve rabbul melaiketü verruh (100 defa)

1. Gün Duası

Bütün alemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz. Zerrat-ı kâinat adedince hamd ve şükür Peygamberler Server’i Efendimiz’e diğer enbiya-i izama melaike-i kirama ehl-i beyte ve Hakk’ın bütün sadık kullarına da deryalardaki su damlaları çöllerdeki kum taneleri adedince salat ü selam olsun. Üzerimizdeki lütuflarını saymakla tüketemeyeceğimiz ihsanı keremi bol rahmeti şefkati ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Bize dünya adına verdiğin bütün nimetleri din-i mübin-i İslam’a sonsuz hizmet etmek istikametinde kullanmayı nasip eyle! Bizi kardeşlerimizi hepimizi bütün mevcudatı kuşatan ve her şeye şamil olan engin rahmetinden mahrum etme!

2. Gün Tesbihi

Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim (300 defa)

2. Gün Duası

Ey kullarına her zaman hilm ile muamele edip onların günahlarını görmezden gelen ve yeniden dönüp sırat-ı müstakimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren yüce Mevlamız! Bizler çok hatalar irtikap ettik çok günah işledik. Şimdi “Tevbeler tevbesi!” diyor yüce huzurunda boyun büküyor huşu ile iki büklüm oluyoruz. Şayet bizi cezalandıracak olursan adaletinle muamele etmiş olursun; yok eğer günahımıza kusurlarımıza ve isyanlarımıza rağmen o hududu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulunur ve affedersen o da Sen’in fazlın olur; Sen’in fazlın bizim hayal sınırlarımızı bile aşacak kadar büyüktür.

3. Gün Tesbihi

La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.(100 defa)

3. Gün Duası

Ey rahmeti gazabının önünde bulunan kullarının tevbelerini kabul buyuran ve dua dua yalvaranların nidalarına icabet eden Yüce Rabbimiz! Amellerimizde eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkımızdaki hüsn-ü zannımız ve rahmetine bağladığımız recamıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur; bizi hayret ve hüsrana uğratma!

Rabbimiz! Dünyaya ukbaya ve bu iki diyar arasında bir geçit sayılan kabir alemine ait endişelerimizi emnü emana çevir…Dualarımıza icabet et…besmelemiz ümitlerimizi hayret ve hüsranla neticelendirme…

4. Gün Tesbihi

Hasbiyallahu la ilahe illallahu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.(100 defa)

4. Gün Duası

Allah’ım senin indinde en makbul olacak bir biçimde namazlarımızı dosdoğru ve zamanında kılabilmeyi, izninle namazımızda miracı yaşayabilmeyi bize öğret Allah’ım. Namazımızı gözümüzün nuru kıl!

5. Gün Tesbihi

Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül affe fa’fuanni(100 defa)

5. Gün Duası

Allah’ım kusurlarımızı ört, bizi korktuklarımızdan emin eyle. Allah’ım önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden ve altımızdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırız.


6. Gün Tesbihi

Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin(100 defa)

6. Gün Duası

Allah’ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize de lütfet; lütfet ki Allah’ım, dillerimiz sürekli Sen’in zikrinle meşgul, bedenimiz bütün uzuvlarıyla Sen’in emrine muti’, kalplerimiz de yalnız Sen’in marifetinle dolu olsun. Ruhlarımızı müşahadenle kanatlandır; kalp sır gibi latifelerimizi de yakınlığınla taçlandır. Sen her şeye kadirsin. Sen’den dünya hayatında zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi arttırmanı diliyoruz.

7. Gün Tesbihi

Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin.(100 defa)

7. Gün Duası

Ya Rabbi! Senin üzerimizde o kadar çok nimetin var ki, ne kadar şükretsek azdır. Bizi Müslüman olarak yarattığın ve Müslüman olarak yaşattığın için Sana kâinattaki varlıklar adedince şükürler olsun Ya Rabbi. Bizlere verdiğin nimetlerin hakiki şükrünü eda etmeye bizleri muvaffak eyle. Şükrünü eda edemediğimiz nimetlerden dolayı da bizleri hesaba çekme Ya Rabbi.

8. Gün Tesbihi

Hasbünallahi ve ni’mel vekil (100 defa)

8. Gün Duası

Allah’ım bizi konuşmayı zikir, susmayı fikir, nazarı ibret, hareketi ibadet olan kullarından eyle. Kalp katılığından, gafletten, başkalarına bar olmaktan, aşağılıktan, aşağılanmaktan, miskinlikten, cehaletten ve faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan, nimetlerin zeval bulmasından, ansızın bastıran azabından, gelip çatan gazabından Sana sığınırız.


9. Gün Tesbihi

Ya kadiyel hacat ve ya dafial beliyyat. İkdi havayicena külleha vedfea annal belaya külleha.(Sayı belirtilmemiş)

9. Gün Duası

Allah’ım kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Livaü’l hamd sancağı altında toplanmamızı nasip eyle.

10. Gün Tesbihi

Allahümme habbib ileynel imane ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileyne küfra vel fusuka vel isyane vec’alna minerraşidin (Sayı belirtilmemiş)

10. Gün Duası

Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar. Herkesin kazandığı kendi yararına kötülükte kendi zararınadır. Rabbimiz! Unutur ya da hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme bizi affet bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.


Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 hakkında düşünceler “Zilhicce Günleri Evradı ve Duaları