Tefvizname (Görüntülü)


Share

Necati Dayı’nın yorumuyla Tefvizname (video)

Tefvizname

Her kuluna her anda
Kâh kahr-u kâh ihsanda
Her anda o bir şanda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eylerSen Hakk’a tevekkül kıl
Tefviz et ve rahat bul
Sabreyle ve razı ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eylerKalbin ona bend eyle
Tedbirini terk eyle
Takdirini derk eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eylerHallak-ı Rahim O’dur
Rezzak-ı Kerim O’dur
Fa’al-ı Hakim O’dur
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eylerBil kadıy-ı hacatı
Kıl o’na münacatı
Terk eyle muradatı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bir işi murad etme
Olduysa inad etme
Haktandır o reddetme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hakk’ın olacak işler
Boştur gam-u teşvişler
O hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hep işleri faiktir
Birbirine layıktır
Neylerse muvafıktır
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Rabbinle huzur eyle
Tefviz-i umur eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Teslim ol oda yanma
Sabret sakın usanma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Deme şu niçin şöyle
Yerincedir ol öyle
Bak sonuna sabreyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor akma
İncitme, gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Mü’min işi renk olmaz
Âkil huyu cenk olmaz
Ârif dili tenk olmaz
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hoş sabr-i cemilimdir
Takdir kefilimdir
Allah ki vekilimdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her dilde o’nun adı
Her canda o’nun yadı
Her kuladır imdadı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her kuluna her anda
Kâh kahr-u kâh ihsanda
Her anda o bir şanda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eylerKâh mu’ti-u kâh mani’
Kâh darr-u kâh nafi’
Kâh hafız-u kâh rafi’
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eylerKâh abdin eder ârif
Kâh eymen-ü kâh haif
Her kalbi o’dur sarif
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eylerKâh kalbini boş eyler
Kâh halkini hoş eyler
Kâh aşkina dûş eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eylerKâh sade-ü kâh rengîn
Kâh tab’ın eder sengîn
Kâh hırem-ü kâh gamgîn
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Az ye, az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bu nas ile yorulma
Nefsinle dahi kalma
Kalbinden ırak olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahi olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her daim o’nu zikreyle
Zeyrekliği koy şöyle
Hayran-ı hak ol şöyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut o’nu bul
Koy gafleti hazır ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her sözde nasihat var
Her nesnede zinet var
Her işte ganimet var
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hep remz-ü işarettir
Hep gamz-ü beşarettir
Hep ayn-ı inayettir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her söyleyeni dinle
Ol söyleteni anla
Hoş eyle kabul canla
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı
Aklam-ı hak ey Hakkı
Öğren edeb ve hulku
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Vallahi güzel etmiş
Billahi güzel etmiş
Tallahi güzel etmiş
Allah görelim netmiş
Netmişse güzel etmiş.

Erzurumlu İbrahim Hakkı (K.S)

(Marifetname, 3. Kitab, 3. Bahis, 2.Bölüm)

Tefvizname Nedir

Tefviz, sözlükte “ihale, sipariş etme, edilme, her şeyi Allah’tan bekleme” gibi anlamlara gelmektedir. (Devellioğlu, 1998, s.1059).
İbrahim Hakkı’ya göre ise tefviz; tehlikeli bir işin seçimini, bütün âlemin idarecisi, tedbircisi olan ve yarattıklarının yararını bilen ve onları terbiye eden Allah’a teslim etmektir.

Tefviz, ne olacağı bilinmeyen bir işi gerçek failine vermektir. Her an Hakk’tan gelene teslim olmaktır. Bütün işlerinde Allah’a sığınıp, ona güvenmek ve O’nun tedbirini de O’na bırakmaktır.
Tefviz, bedende teslim, gönülde itimat ve canda rızadır. İşi Allah’a ısmarlamak, başarı ve üstünlük vesilesi, rahat ve esenliğe ulaşma yoludur. Bunun da ötesinde tefviz, insanın iki cihan saadetine kavuşmasına neden olan önemli bir haslettir.
Tefviz aynı zamanda teslim olmak ve boyun eğmektir. Kazaya razı olmak, belaya sabretmek ve nimetlere şükretmektir. (Yücelik, 2006).

İbrahim Hakkı Hazretleri tefviz konusunda Kur’an-ı Kerim’den ilham almıştır. İlham aldığı ayetlerden bazıları ise şunlardır: “Eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu O’ndan başka açacak yoktur ve eğer O sana bir hayır dilerse o zamanda O’nun lütfunu reddedecek yoktur. O lütfunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir (Yunus,10/107).” “Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa o hakkınızda hayırlıdır. Olur ki, siz bir şeyi seversiniz ama o, sizin hakkınız da bir fenalıktır. Allah bilir, siz bilmezsiniz (Bakara,2/216).”

Kaynak: Bir Mutasavvıf ve Bir Din Bilgininin “Tefvizname” Odaklı Mukayesesi, Ahmet Kırkkılıç, Halim Ulaş, Buşra Koçak

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir