Tahiyyat (Görüntülü)


Share

Tahiyyât kelimesi, Kur’an’ın diğer ayetlerinde de, aynı şekilde selâm manasında kullanılmıştır.

Namazda okunan teşehhüd’e de, tahiyyât denir. Okunuşu şöyledir: “Et-tahiyyatu lillahi ve’s-salâvatu ve’t-tayyibâtu es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu es-selâmu aleyna ve alâ ıbâdi’llahi’s-salihin. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh”.

Manası ise, şöyledir:

“Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Selâm sana. Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm ve esenlik bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka bir ilâh yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resuludür.”

Bu tahiyyât, Hz. Muhammed (s.a.s)’in Mirac gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır. Allah ile onun arasındaki mesâfe, iki yay kadar yahut daha az kalınca (en-Necm, 53/9), Allah’a selâmlarını şöyle arzetti:

“Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah’a mahsustur.”
 Yüce Allah şöyle mukâbele etti:

“Ey Peygamber! Selâm sana. Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun”
 Hz. Muhammed (s.a.s) şöylece yeniden söz aldı:

“Selâm ve esenlik bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun.”
 (Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, İstanbul 1972, 1, 106),

Yukarıda yazılan tahiyyât, Hanefî Mezhebi’ne göre okunan şeklidir. Diğer mezhep âlimlerinin çoğu da, tahiyyâtın bu şeklini benimsemişlerdir. Bu, İbn Mes’ud’un Hz. Muhammed (s.a.s)’den naklettiği tahiyyâttır.

Şâfiî Mezhebi’ne göre okunan tahiyyât bundan biraz farklıdır:

Okunuşu: Et-tehiyyatü el-mübarekâtü es-salevatü et-tayyibatü lillahi
es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühü 
es-selamü aleyna ve ala ibadillah-is-salihine 
eşhedü el-la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeder-Resulullah”

6.Şua’yı okuyun

Tahiyyat hakkında daha fazla bilgi edinin

Tahiyyatı indirin {filelink=12}

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.