Ey Rabb-i Rahîm’imiz!..

Ey ehl-i imânin velîsi, Vâcibu’l Vücûd olan Rabbimiz (cc) Dîn-i hakk’ın üzerinde bizleri sâbit’ul kadem eyle. Batıda ve […]
Berat Kandili

“Kur’ân-ı Hakîmin herbir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazl-ı İlâhîden, o harflerin sevabı sünbüllenir, bazan on tane […]


Berat Gecesi Duası

“Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev’inden olması […]