Namazda Feyz


Share

Namazda Feyz Almanın ve Huzur Bulmanın Sebebleri

 1. Sağlam taharet yapmak

 2. Sağlam ve sırasıyla sünnet veçhiyle abdest almak

 3. Şaka bile olsa yalan söylememek

 4. Helalinden yemek içmek

 5. Harama katiyen girmemek

 6. Harama nazar etmemek

 7. Hediye kabul etmemek

 8. Malayani konuşmamak

 9. Gıybet etmemek

 10. Sağlam ve tam niyet etmek

 11. Namazı vaktinde cemaatle ve tadil-i erkânlı kılmak

 12. Namazdan sonra tesbihat yapmak

 13. Namazı vaktinde kılmak

 14. Davetlere icabet etmek

 15. Tefekkür (21.Lem’a 4.Düstur vb. a.ö.)

Yapmamız Gereken Mükellefiyetler

 1. Günde en az yarım sayfa okumak

 2. Yolda vazifede boş otururken o gün okuduğu mevzuların muhasebesini yapmak, zihnen tekrar etmek

 3. Hafıza dinçken Kur’an, hadis ve risalelerden ezber yapmak

 4. Davanın her cephesiyle alakalı olmak

 5. Boşu boşuna gazete gibi okumamak

 6. Okuyuşunu manaya göre ayarlamak ve nefsine müsamaha etmemek

 7. Kardeşine karşı şefkatle konuşmak, her bir kardeşini veli bilmek

 8. Lahika mektuplarını anlayarak okumak

 9. Adab-ı İslamiyeye son derece riayet etmek, şefkat ve sevgi göstermek, (hürmet istenilirse ihlas gider)

 10. Yaşı küçük olsa da bu davada büyük tanımak

 11. Maddi hususta ketum olma. Şaka yapmamak (teklif-i aylık) yok.

 12. Kendi işini ve  noksanlarını kendisi yapmak. Dava canımdır demek

 13. İşleri birbirine havale etmemek, çağırmak için dahi olsa çağıracağı kimsenin ayağına gitmek, herkes kendi kendine ittihada muhtaç bilmek lazımdır.

 14. Göz önüne saç teli gelse, cebeli (dağı) örter düsturuna riayet etmek

 15. Bir aksaklık olduğu zaman kabahati üzerine almak

 16. Okurken kendi nefsini nazara almak

 17. Hiddete muhabbet göstermek ve nefsini cümleden edna, vazife cümleden ala düsturuna göre hareket ederek bu minval üzere, bir muazzam davanın hakikatini tebliğ etmek

 18. Terk-i enaniyet, asayişe ilişmemek

 19. Hissi değil, şuurlu hareket etmek

 

Derslerden İstifade Etmenin Şartları

 1. Okumak veya dinlemek için abdestli olmak

 2. Niyet: “Ya Rabbi! Kur’an’ın hakikatli tefsiri, bu asra ve bu zamana göre tam ve manevi şifa vesilesi olan eserlerdeki sırr-ı i’caz-ı Kur’an’ı anlamaya ve anladığını başka din kardeşlerine anlatmak hale gelmekle beni lütfüne muvaffak eyle. Amin.”

 3. Derse başlamadan önce Salavat-ı Şerife ve ehadis-i nebeviye’den en az üç adet okuyarak, Resul-i Ekrem (asm)’ın ruhaniyetinden yardım istemek.

 4. Merhum Üstada (Şahsiyet-i Maneviyeyi temsil etmesi haysiyetiyle) dua etmek.

 5. Cemaat halinde okununca benliği atıp yek vücud haline gelmek. O cemaati tek bir ferd gibi görüp anlamak

 6. Uyku galebe etmişken veya fazla yemek ve içmek sebebiyle midede şişkinlik varken ve vücuda uyuşukluk bulunurken ara vermek,

 7. Okuyan zatın cemaatin içinde okuması düzgün ve tesirli olmak,

 8. Bir cümleyi okurken kelimelerin delalet ettiği manaları lügatinden istifade ederek, tekrarlayıp anlamaya çalışmak

 9. Eserlerin başka yerlerinde o mevzuya dair parçaları da okuyup hatırlamak

 10. Okuma sonunda salavat-ı şerife ve fatiha okumak ve anlayışımızın artmasına, vahdet ve bütünlüğümüzün artmasına ve islamiyetin bekasına dua etmek

(***) Mesela; “ Ya Rabbi! Üstadımızın hem kendi, hem mü’min kardeşleri için her ne istemişse ver”

Hacı Hulusi Bey (rh)

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir