Genel
Salavât-ı Kübrâ’dan

“Yâ Rabbi! Biz mü’min kulların (Senden ilgimizi kesmeden ve senden ayrılmadan), ilâhi rızana ve mânevî yakınlığına ulaşmak isteriz.Bizi […]

1

Arz-ı Hâlimdir…

Ey Rabbimiz! Sen dualara icabet eden Mücib’sin. Çünkü dua edip yardıma muhtaç olan benim. Kabul buyurmazsan hangi kapı […]