Dua Pınarı


Kadir Gecesi

Kadir Gecesini merak edenler, bu yazıyı okuyun! Kadir Gecesi Münacaatını okuyun, izleyin Dost TV’den hatim almak/bağışlamak için tıklayınızHz.Nebî’ye (asm) Salât ve Selâm ile

Allah’ım! Senin nurlarının deryaları, sırlarının madenleri, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, memleketinin civanı (güzeli) huzuruna gelmenin imamı, rehberi, yaratılanların en hayırlısı, mahlûkatın içinde en fazla sevdiğin, ümmî kulun, habibin, resulün ki, Enbiyaları ve Resulleri kendisiyle sona erdirdiğin Efendimiz Muhammed’e, cümle enbiya ve resullere, Onun bütün Âl ve Ashabına, Sana yakın olan mukarreb meleklere, gökler ve yerdeki salih kullarına salât eyle! Allah’ın rızası onların ve bizlerin hepimizin üzerine olsun. Âmin. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.