Ey Rabb-i Rahîm’imiz!..


Share

Ey ehl-i imânin velîsi, Vâcibu’l Vücûd olan Rabbimiz (cc)
Dîn-i hakk’ın üzerinde bizleri sâbit’ul kadem eyle.
Batıda ve doğuda ma’nen ve maddeten Senin yolunda mücahede eden mü’minleri muvaffak ve muzaffer eyle…
Memleketimizin müstakîm/samimî idarecilerini Hâfiz isminle muhafaza eyle…İlmiyle ámil, Kur’ân’a talebe, dünyevî menfaatlere kanmayan, içtimâî  kebâirlerle kirlenmeyen tavizsiz âlimlerimizi da ıslâh ile muvaffak ve muzaffer eyle..
Ey Rabbimiz!
Hayru’l mâkirîn Sensin. Ehl-i imâna ve bu diyâr-ı İslâma kurulan tuzakları kendi aleyhlerine çevir.
Allâh’ım!
Kalplerimize huzûr ve güven/emniyet ver.
Amellerimizi ihlâs üzere kıl. Bizlere takvâyı, sabrı, zaferi ve áfiyeti nasîb eyle.
Kur’ân’da beyan edilen ‘sırat-i müstakîm’den nasibimizi ziyade eyle…İdarecilerimize ve bizlere îman-ı kâmili ve cesaret-i azîmeyi ver.

Nefsin, cinnî ve insî şeytanların her türlü tuzaklarına karşı kendi katından, kendi tedbirinle bize yardım eyle Rabbim.
Bu memleket insanı başta olmak üzere, ehl-i iman olarak, birlik ve beraberliğimizi dâim eyle.
Hz.Üstâd’ın (ra) dediği gibi:
“Allâhumme lâ tec’ál be’senâ beynenâ” (Allâhım kavgamızı aramızda kılma!)
Âmîn.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.