Haftanın Duası (Mart-2)


Share

“Gufraneke Rabbenâ ve ileyke’l masîr

Ey bizi maddî ve mânevî nimetleriyle terbiye ve idare ile her hususta bizi kemâle kavuşturan Rabb’imiz! Seyyidimiz! Hâlıkımız!

Her şeyimiz sendendir ve her şeyimizi de Senden duâ ve tazarru’ suretinde istiyoruz.

Özellikle bütün nimetlerin başı olan “hidâyet ve mağfiret”i de yalnız ve yalnız Senden dileriz.

Tazarru’ ve niyâzımız ancak Sanadır”

Bizi merhametinle yâr eyle. Ya Rabbî! Ailemiz ve milletimiz ve müstakîm Kur’an telebeleri için Hâdi, Şâfi ve Nûr isimlerinin tecellisinden nasibimizi çok ihsân buyur.

Âmin. Âmin. Âmin.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir